Projekt sektorowej ramy kwalifikacji w sporcie jest realizowany w ramach prac nad zintegrowaniem krajowego systemu kwalifikacji w Polsce. W wyniku tych działań opracowano tzw. Polską Ramę Kwalifikacji.

Polska Rama Kwalifikacji stanowi opis relacji między kwalifikacjami funkcjonującymi w naszym kraju. Określa, co powinniśmy wiedzieć, umieć i jakie kompetencje społeczne posiadać, aby zdobyć potwierdzenie kwalifikacji z danego poziomu edukacji. Polska Rama Kwalifikacji ma 8 poziomów. Do każdego z nich można przyporządkować efekty uczenia się (kompetencje) możliwe do uzyskania w szkole, na uczelni lub w trakcie edukacji zawodowej (w szkole zawodowej, podczas kursów i szkoleń lub w wyniku samodzielnej nauki, np. w miejscu pracy). Aktualnie swoje ramy kwalifikacji posiadają lub przygotowują wszystkie kraje Unii Europejskiej. Krajowe ramy kwalifikacji będą ze sobą powiązane za pośrednictwem układu odniesienia, jakim jest Europejska Rama Kwalifikacji. W ten sposób kwalifikacje zdobyte w jednym kraju (np. w Polsce) będzie można odnieść do poziomów edukacji w innym państwie i udowodnić posiadane kompetencje bez względu na to, w którym kraju je zdobyliśmy.

Na chwilę obecną Polska Rama Kwalifikacji posiada 2 tzw. stopnie generyczności (szczegółowości) charakterystyk poziomów:

  • charakterystyki I stopnia, czyli tzw. charakterystyki uniwersalne
  • charakterystyki II stopnia typowe dla wybranego rodzaju kształcenia i szkolenia, rozwijające charakterystyki pierwszego stopnia

Przedstawia to poniższy rysunek:

799

Sektorowe ramy kwalifikacji, w tym sektorowa rama kwalifikacji w sporcie, mają stanowić rozwinięcie charakterystyk Polskiej Ramy Kwalifikacji (3. stopień generyczności). Oznacza to, że sektorowa rama kwalifikacji w sporcie będzie miała umocowanie w krajowym systemie kwalifikacji, a przypisane do niej kwalifikacje staną się elementem tego systemu. Co ważne, będzie ona swoistym łącznikiem między charakterystykami Polskiej Ramy Kwalifikacji a rzeczywistością sektora sportu, który „przetłumaczy” na język branżowy zapisy Polskiej Ramy Kwalifikacji w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, wymaganych na poszczególnych poziomach od trenerów i instruktorów w sporcie powszechnym i wyczynowym.

Więcej informacji na temat Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz integracji krajowego systemu kwalifikacji można znaleźć na stronie: http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/.