Wykonawcą instytucjonalnym zamówienia na wykonanie projektu SRKS jest konsorcjum złożone z trzech podmiotów: Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Instytutu Sportu w Warszawie oraz Toruńskiego Związku Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Wszystkie trzy instytucje wchodzące w skład konsorcjum oddelegowały do projektu osoby z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obszarach sportu i rekreacji ruchowej, w tym:

 • na stanowisko kierownika merytorycznego projektu – dr. hab. prof. Krzysztofa Perkowskiego, wieloletniego pracownika naukowego Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie; wykładowcę i egzaminatora na kursach kwalifikacyjnych na najwyższe stopnie trenerskie klasy I i M; współtwórcę treści programowych kursów doskonalenia zawodowego, organizowanych przez Polskie Związki Sportowe, Centralny Ośrodek Sportu i Akademię Trenerską; autora wieloletnich badań środowiska trenerów i instruktorów sportu wyczynowego w zakresie ich kompetencji, ukoronowanych powstaniem monografii pt.: „Doskonalenie kompetencji zawodowych trenerów sportu wyczynowego w Polsce”;

 • na stanowisko koordynatora projektu – Piotra Marka, pracownika Instytutu Sportu w Warszawie i kierownika projektu Akademii Trenerskiej, prowadzącej zajęcia dla trenerów sportów olimpijskich i paraolimpijskich, chcących zdobywać nowe umiejętności w programie kształcenia ustawicznego; członka zarządu Europejskiej Rady Trenerów (European Coaching Council), będącej formalnym ciałem działającym na rzecz trenerów sportu w Europie, w tym m.in. na rzecz stosowania zasad konwencji o uznawaniu kompetencji trenerów sportu w UE, międzynarodowych federacjach sportowych i sektorze szkolnictwa wyższego (Rio Mario, 2007), a także na rzecz rozwoju i promocji Europejskiego Kodeksu Etyki i Postępowania dla trenerów; członka grupy doradczej działającej przy Międzynarodowej Radzie Doskonalenia Trenerów (International Council for Coaching Excellence), która opublikowała dokument na temat Międzynarodowych Ram Trenerów Sportu (International Sport Coaching Framework), zawierający rekomendacje dla państw członkowskich UE na temat deskryptorów opisujących kwalifikacje w sektorze sportu.

Pierwszym zadaniem konsorcjum jako wykonawcy projektu SRKS było skompletowanie zespołu ekspertów reprezentatywnego dla sektora. Zdecydowano, że w jego skład wejdą przedstawiciele:

 • środowiska trenerów,
 • instytucji związanych ze sportem,
 • szkół kształcących trenerów sportu,
 • polskich związków sportowych,
 • klubów sportowych,
 • jednostek samorządu terytorialnego.

Prace nad sektorową ramą kwalifikacji w sporcie (SRKS) prowadzone są w gronie ekspertów, którzy reprezentują instytucje związane z różnymi obszarami sportu. Do grona ekspertów powołano ponad 40 osób. Wybrani przedstawiciele zespołu ekspertów uczestniczą w pracach  czterech zespołów roboczych. Są to:

I. Zespół ds. kwalifikacji w sporcie kwalifikowanym:

 1. Hubert Makaruk - lider zespołu (AWF Biała Podlaska)
 2. Krzysztof Perkowski (AWF Warszawa)
 3. Jolanta Żyśko (Akademia Finansów i Biznesu Vistula)
 4. Maciej Kania (Polski Związek Jeździecki)

II. Zespół ds. kwalifikacji w rekreacji ruchowej:

 1. Anna Szumilewicz - lider zespołu (AWFiS Gdańsk)
 2. Anna Lewandowska (TKKF Toruń)
 3. Ewa Niedzielska (AWF Warszawa)
 4. Ewa Piotrowska-Całka (AWF Warszawa)

III. Zespół ds. kwalifikacji w sporcie osób niepełnosprawnych:

 1. Piotr Marek - lider zespołu (Instytut Sportu)
 2. Andrzej Kosmol (AWF Warszawa)
 3. Bartosz Molik (AWF Warszawa)
 4. Łukasz Szeliga ( Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych START)
 5. Michał Starczewski (Polski Związek Kajakowy)

IV. Zespół ds. badań jakościowych i ilościowych:

 1. Marcin Krawczyński - lider zespołu
 2. Joanna Ratajczyk (Uniwersytet Szczeciński)
 3. Michał Siniarski-Czaplicki (Uniwersytet Łódzki)
 4. Joanna Rosińska

Stanowiska wypracowane przez zespoły robocze konsultowane są na spotkaniach plenarnych zespołu ekspertów. Pełny skład zespołu przedstawia się następująco (członkowie wymienieni są w kolejności alfabetycznej):

 1. Wojciech Borowiak (Polski Związek Judo)     
 2. Marcin Brachfogel (MSiT)       
 3. Mirosław Choroś(Polski Związek Podnoszenia Ciężarów)     
 4. Izabela Ciesielska (TKKF „Tonus” Szczecin)     
 5. Piotr Cych (AWF Wrocław)      
 6. Cezary Domińczak (OSiR Warszawa)      
 7. Marta Gizek (UM Szczecin)      
 8. Marek Hertel (MUKS Sparta Warszawa)     
 9. Marcin Kaca (AWF Kraków)      
 10. Aleksandra Kauc (Instytut Sportu)      
 11. Justyna Kołodziej (KOMSZ TKKF w Toruniu)    
 12. Andrzej Kosmol (AWF Warszawa)
 13. Ryszard Kowalski (TKKF Toruń)      
 14. Bartosz Krawczyński (Instytut Sportu)      
 15. Marcin Krawczyński (członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
 16. Marek Kruszewski (Polski Związek Kulturystyki, Fitness i 3-boju Siłowego)
 17. Marek Kruszewski (Polski Związek Kulturystyki, Fitness i 3-boju Siłowego)
 18. Uta Kühn (Polski Związek Kajakowy)     
 19. Anna Lewandowska (TKKF Toruń)      
 20. Jagna Marczułajtis-Walczak (Poseł na Sejm RP)    
 21. Piotr Marek (Instytut Sportu)      
 22. Bartosz Molik (AWF Warszawa)      
 23. Ewa Niedzielska (AWF Warszawa)      
 24. Dariusz Nowicki (AZS-UWM Taekwondo Olsztyn)     
 25. Włodzimierz Pazik (Instytut Sportu)      
 26. Ewa Piotrowska-Całka (AWF Warszawa)      
 27. Joanna Ratajczak (Uniwersytet Szczeciński)      
 28. Joanna Rosińska        
 29. Janusz Samel (Urząd Miasta Warszawa)     
 30. Edward Samoraj (Wyższa Szkoła Trenerów Sportu w Warszawie)  
 31. Jerzy Seredyński (Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego)    
 32. Michał Siniarski-Czaplicki (Uniwersytet Łódzki)      
 33. Jacek Skubis (Akademia Judo KS)     
 34. Michał Starczewski (Polski Związek Kajakowy)     
 35. Michał Starczewski (Polski Związek Kajakowy)     
 36. Anna Szumilewicz (AWFiS Gdańsk)      
 37. Władysław Szyngiera (AWF Katowice)      
 38. Jolanta Zyśko (Akademia Finansów i Biznesu Vistula)

Wymienieni powyżej e ksperci reprezentują następujące instytucje:

A. Związki Sportowe:

 • Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego
 • Polski Związek Jeździecki
 • Polski Związek Kajakowy
 • Polski Związek Podnoszenia Ciężarów
 • Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego
 • Polski Związek Judo
 • Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego

B. Podmioty zajmujące się świadczeniem komercyjnych usług sportowo-rekreacyjnych:

 • Szkoła Tenisa „Tie Break”
 • Wyższa Szkoła Trenerów Sportu
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawa-Ochota
 • MUKS Sparta Warszawa
 • Akademicki Związek Sportowy

C. Kluby sportowe działające w obrębie sportu wyczynowego:

 • Akademia Judo KS, Warszawa
 • Klub MLKS „Echo”, Twardogóra
 • AZS-UWM Taekwondo, Olsztyn

D. Instytucje zajmujące się kształceniem formalnym na potrzeby sektora sportu:

 • AWF, Warszawa
 • Uniwersytet Medyczny, Szczecin
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa
 • AWFiS, Gdańsk
 • AWF, Katowice
 • Uniwersytet Łódzki

E. Instytucje zajmujące się kształceniem poza formalnym na potrzeby sektora sportu i rekreacji ruchowej:

 • TKKF, Toruń
 • Instytut Sportu
 • Centrum Edukacji Zawodowej

F. Jednostki samorządu terytorialnego i instytucji administracji publicznej:

 • Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Sejm RP, komisja sportu
 • Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego