Zintegrowany System Kwalifikacji w Sporcie


Toruński Związek TKKF Krajowy Ośrodek Metodyczno – Szkoleniowy - jako pierwszy w Polsce wdraża nowoczesny system szkolenia i nadawania kwalifikacji Kwalifikacje w Sporcie, Sporcie osób niepełnosprawnych i Rekreacji ruchowej Współpracując z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Instytutem Badań Edukacyjnych i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości włączamy kwalifikacje w sporcie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji Krajowy Ośrodek Metodyczno – Szkoleniowy jako Instytucja certyfikująca poprzez proces walidacji będzie wydawała certyfikaty. Zapraszamy do współpracy!

Zespół pracujący nad opisem kwalifikacji w sporcie dla wszystkich:

Maciej Tauber - Instytut Badań Edukacyjnych
Krystyna Jezuita - Instytut Badań Edukacyjnych
Anna Szumilewicz - Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu
Marcin Brachfogel - Ministerstwo Sportu i Turystyki
Marek Sołtysiak - Ministerstwo Sportu i Turystyki
Gabriel Pawlak - Polski Związek Trenerów Personalnych
Bartosz Groffik -  Polski Związek Trenerów Personalnych
Ryszard Kowalski - Toruński Związek TKKF
Katarzyna Piórkowska - Krajowy Ośrodek Metodyczno - Szkoleniowy
Karolina Grzelak - Janas - Krajowy Ośrodek Metodyczno - Szkoleniowy
Katarzyna Matella - Krajowy Ośrodek Metodyczno - Szkoleniowy
Zbigniew Szczerkowski - TKKF Szczecin